Poradna pro chronické a nehojící se rány

Image
Image

Jedná se o specializovanou poradnu, která se zabývá vyšetřením a léčbou pacientů s komplikovanou či dlouho se nehojící ranou.

Může se jednat o komplikovaně se hojící operační ránu, komplikovaně se hojící úraz včetně popálenin a opařenin a typicky nehojící se defekty po amputacích na dolních končetinách. Velmi často do poradny docházejí nemocní s diabetickým defektem (cukrovka), s defekty při ischemické chorobě dolních končetin (ICHDK), s bércovými vředy a v neposlední řadě s dekubity (proleženinami). V případě proleženin u imobilních nemocných je možné využít placenou službu, vyšetření a následné ošetření v domácím prostředí.

Samozřejmostí je využití moderních diagnostických a léčebných postupů včetně použití preparátů vlhkého hojení.

Novinkou je spolupráce s poradnou pro léčbu ran Stodské nemocnice, která našim pacientům umožňuje aplikaci nového, moderního preparátu Amnioderm.

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň