Poskytované služby

Nabízíme konzultace, vyšetření a léčbu všech problémů a onemocnění z oboru všeobecné chirurgie a vybraných subspecializací chirurgie. Samozřejmostí je provádění drobných operačních výkonů a existuje možnost zajištění operačních zákroků v celkové anestezii.

Operační výkony

V ordinaci se zcela běžně provádějí drobné chirurgické výkony v místním znecitlivění (lokální anestézie). Všem drobným operačním zákrokům předchází ambulantní vyšetření a výkony se plánují na konkrétní datum a čas.

Rozsáhlejší nebo velmi bolestivé výkony se provádějí v místním znecitlivění, které je možné kombinovat s analgosedací, což je mírnější forma celkové anestezie. Analgosedaci zajišťuje anesteziolog. Tyto výkony je potřeba plánovat a předchází jim chirurgické a anesteziologické vyšetření. Podání analgosedace a vyšetření anesteziologem jsou placené výkony.

Operační zákroky, které je nutné provádět v celkové anestézii za hospitalizace provádí osobně primář MUDr. David Šmíd, Ph.D. nebo MUDr. Jan Zeithaml na Chirurgickém oddělení Stodské nemocnice.

V případě, že by nemocný nechtěl nebo by nebylo možné z jiných důvodů podstoupit operační zákrok na chirurgickém oddělení Stodské nemocnice, bude nemocnému vystaveno doporučení a zajištěn kontakt na jiné, vhodné zdravotnické zařízení lůžkové péče.

Image
Koloproktologická poradna

Koloproktologická poradna

více informací
Poradna pro chronické a nehojící se rány

Poradna pro chronické a nehojící se rány

více informací
Nadstandardní placené služby

Nadstandardní placené služby

více informací
 Operační výkony

Operační výkony

více informací

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň