Onemocnění tepen dolních končetin

Image
Image

Onemocnění tepen dolních končetin

ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Jedná se o postižení stěny tepen, které přivádějí krev od srdce do dolních končetin. Postižení tepen je dáno aterosklerózou a v důsledku tohoto procesu se ve stěně tepen vytvářejí pláty a usazuje se vápník, což způsobí jejich zúžení a následný uzávěr. Díky tomu dojde k omezenému zásobení tkání krví (kyslíkem) a následným změnám. Postižena může být jakákoliv tepna v těle, konkrétně u dolních končetin může být postižena aorta, pánevní tepny a tepny dolních končetin. Podle místa a rychlosti vzniku postižení vznikají příznaky.

Postižení tepen se častěji vyskytuje u kuřáků, diabetiků a lidí s vysokým krevním tlakem a současně přítomnou poruchou metabolismu tuků.

Mezi projevy ischemické choroby dolních končetin patří intervalová bolest lýtka nebo stehna při chůzi, která při zastavení vymizí a po rozejití se znovu objeví. Někdy mají nemocní bolesti lýtka nebo celé končetiny při zátěži, mohou vznikat kožní rány a defekty, které se nehojí a plíživě se zvětšují. Kůže bývá zeslabená, mohou být přítomny barevné změny prstů.

Při podezření na ischemickou chorobu dolních končetin je zpravidla nutné vyšetření tepen pomocí CT angiografie. Léčba se odvíjí od rozsahu postižení.

Pokud máte podobné potíže, přijďte se k nám nechat vyšetřit!

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň