Anální inkontinence

Image
Image

Inkontinence stolice

(neudržení stolice, únik stolice, neudržení plynů, samovolný únik stolice a plynů, fekální inkontinence)

Definice onemocnění
Inkontinence stolice představuje velmi závažný problém, který velmi výrazně snižuje kvalitu života nemocných. Jedná se o neschopnost pacienta vnímat potřebu na vyprázdnění (a) nebo o neschopnost zadržet obsah konečníku. V důsledku neschopnosti zadržení obsahu uvnitř konečníku dochází k nechtěnému a nekontrolovanému úniku střevních plynů, tekuté či tuhé stolice.  Pod pojem inkontinence stolice ale řadíme také fekální urgenci, tedy silné nucení na stolici s možným následným nechtěným únikem. Speciálním případem je tzv. soiling, tedy stav samovolného úniku plynů či stolice aniž by to nemocný zpozoroval. Velké procento pacientů toto onemocnění zpočátku zatají i před lékařem, příčinou je stud. Z tohoto důvodu je složité učit přesný výskyt onemocnění v populaci. Častěji však tímto onemocněním trpí ženy než muži a s přibývajícím věkem četnost onemocnění narůstá.

Pokud bychom chtěli jednoduchou definici, inkontinence stolice představuje onemocnění, kdy nemocný není schopen vnímat obsah konečníku a řízeně jej vyprázdnit na vhodném místě ve vhodnou dobu.

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň