Léčba rakoviny tlustého střeva

Image
Image

Léčba rakoviny tlustého střeva

Kolorektální karcinom (KRCa), lidově nazývaný rakovina tlustého střeva a konečníku, je nejčastější malignitou trávicího traktu. Současně patří mezi nejčastěji se vyskytující maligní nádory vůbec. Dlouhodobě platí, že v Plzeňském kraji je výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku vyšší v porovnání se zbytkem naší republiky, bohužel v celosvětovém měřítku je pak Česká republika na 5. místě četnosti výskytu. Pokud porovnáme obě pohlaví, častěji jsou postiženi muži. 

Každé maligní (zhoubné) onemocnění, tedy rakovina, se na podkladě klasifikačních systémů rozděluje do několika klinických stádií. Zohledňuje se prorůstání vlastního nádoru do jednotlivých vrstev střevní stěny, případně do okolních struktur a orgánů. Dále je zohledňuje šíření nádorů lymfatickými cestami do blízkých nebo vzdálených lymfatických uzlin. Neposledním hodnotícím kritériem je šíření nádoru krví do jiných vzdálených orgánů, tedy zakládání metastáz. V případě rakoviny tlustého střeva jsou jako první nejčastěji postižena játra, v případě rakoviny konečníku to krom jater mohou být i plíce. 

Existuje v České republice program na časný záchyt rakoviny tlustého střeva, tedy ještě dřív, než má nemocný potíže. To významně zlepšuje prognózu nemocných. Mezi potíže, která rakovina tlustého střeva způsobuje, patří krvácení z konečníku nebo krev ve stolici, střídání průjmu zácpy, změna zvyklostí související se stolicí, necílené hubnutí, bolesti břicha, trávicí potíže.

Diagnostika je založena na kolonoskopii s odběrem vzorku tkáně na histologické vyšetření. Pro správné stanovení stádia onemocnění nejčastěji využíváme CT.

Základem úspěšné léčby je časná radikální chirurgická operace, která zajistí odstranění veškerého nádoru z těla pacienta. Pokud jsou přítomné metastázy, v některých případech je lze také operačně odstranit. Podle stádia onemocnění se po operaci rozhoduje, zda je potřebná onkologická léčba, tedy chemoterapie.

Pokud máte podobné potíže nebo již diagnostikovaný karcinom tlustého střeva (rakovina tlustého střeva), přijďte na konzultaci! Zajistíme Vám operaci v časném termínu.

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň