Koloproktologická poradna

Jedná se o vysoce specializovanou chirurgickou ambulanci, která se zabývá diagnostikou a následnou léčbou onemocnění tenkého, tlustého střeva a konečníku. Mezi tato onemocnění patří jak benigní tak maligní onemocnění. Součástí služeb, které nabízí naše koloproktologická poradna jsou také služby stomické sestry.
Image
Image
Benigní onemocnění
  • hemoroidy
  • trhliny konečníku
  • píštěle a abscesy v okolí konečníku
  • výhřez sliznice konečníku
  • zácpa
  • inkontinence (neudržení) stolice
  • pilonidální sinus (dvojče)
  • divertikulitida, divertikulóza tlustého střeva
Image
Image

Maligní onemocnění - rakovina tlustého střeva a konečníku

Jedná se o velmi často se vyskytující zhoubný nádor tlustého střeva nebo konečníku, tzv. kolorektální karcinom. Výskyt zhoubných nádorů na tenkém střevě je velice vzácný. Do této skupiny onemocnění patří také zhoubné nádory kůže, které se vyskytují v těsné blízkosti konečníku.

Image
Image

Stomická sestra

Jedná se o vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o střevní vývody – stomie. Tato péče zahrnuje především poradenství, edukaci nemocného a nácvik péče o stomii v domácím prostředí, předpis pomůcek a pravidelné kontroly stomie a jejího okolí. V případě výskytu nějaké komplikace je zajištěno adekvátní vyšetření a případně následná léčba.

Image
Image

Inkontinence stolice

(neudržení stolice, únik stolice, neudržení plynů, samovolný únik stolice a plynů, fekální inkontinence)

Definice onemocnění
Inkontinence stolice představuje velmi závažný problém, který velmi výrazně snižuje kvalitu života nemocných. Jedná se o neschopnost pacienta vnímat potřebu na vyprázdnění (a) nebo o neschopnost zadržet obsah konečníku. V důsledku neschopnosti zadržení obsahu uvnitř konečníku dochází k nechtěnému a nekontrolovanému úniku střevních plynů, tekuté či tuhé stolice.  Pod pojem inkontinence stolice ale řadíme také fekální urgenci, tedy silné nucení na stolici s možným následným nechtěným únikem. Speciálním případem je tzv. soiling, tedy stav samovolného úniku plynů či stolice aniž by to nemocný zpozoroval. Velké procento pacientů toto onemocnění zpočátku zatají i před lékařem, příčinou je stud. Z tohoto důvodu je složité učit přesný výskyt onemocnění v populaci. Častěji však tímto onemocněním trpí ženy než muži a s přibývajícím věkem četnost onemocnění narůstá.

Pokud bychom chtěli jednoduchou definici, inkontinence stolice představuje onemocnění, kdy nemocný není schopen vnímat obsah konečníku a řízeně jej vyprázdnit na vhodném místě ve vhodnou dobu.
Image
Image

Anální píštěl, anální absces

(perianální píštěl, anální fistule, píštěl konečníku, perianální absces)

Tato dvě onemocnění mají společný základ, velmi podobné projevy, a proto se popisují společně. Obě onemocnění představují významný dyskomfort pro nemocného.
Příčina onemocnění
Jedná se o zánětlivé postižení žlázy stěny konečníku, které vyústí ve vytvoření píštěle nebo dutiny s hnisem, tedy abscesu.
Image
Image

Bolesti konečníku

(proktalgie, kokcygodynie, anální bolest, anodynie, perineální neuralgie)

Jedná se o bolestivé syndromy konečníku, které mohou být různě intenzivní. Bolest může být mírná, minimálně obtěžující, ale také velmi silná, způsobující celkovou alteraci nemocného. Dokonce se může bolest šířit na perineum, do genitálu nebo do podbřišků.
Příčina onemocnění
Příčiny jsou různé nebo neznámé. Někdy je příčinou nadměrný stah svalstva pánevního dna, někdy je příčinou předchozí úraz kostrče, neuropatie např. Při cukrovce či po předchozím ozáření či operaci. Často je příčina neznámá.
Image
Image

Krvácení z konečníku

(enteroragie, hematochezie)

Jedná se o častý problém, kterým trpí během života téměř celá populace. Může se jednat o různě vyjádřené krvácení od drobných červených stop krve na toaletním papíru po stolici, kapky červené či tmavé krve na oblečení nebo v záchodové míse, výtok trochy krve až po masivní krvácení v podobě proudu krve.
Příčina onemocnění
Jedná se o velmi různorodou skupinu onemocnění. Příčina může být zcela banální trhlina konečníku, ekzém, výhřez sliznice nebo hemoroidy. Ale příčina může být také závažné onemocnění – nádor, ať již nezhoubný nebo zhoubný, tedy rakovina konečníku nebo tlustého střeva.
Image
Image

Prolaps anu, rekta

(výhřez konečníku, rektokéla, enterokéla)

Jedná se o velmi komplexní onemocnění s různými projevy a z různých příčin. Společným jmenovatelem je postižení sliznice či stěny konečníku. Rektokélou trpí asi 40% ženské populace. Vždy je třeba odlišit jednotlivá onemocnění od sebe, zejména výhřez sliznice konečníku od výhřezu střeva.
Příčina onemocnění
Toto onemocnění je multifaktoriální, nelze konkrétně říci, že za problém může jediná příčina. Na vzniku se mohou podílet následující příčiny: chronická zácpa, vaginální porody (porody přizenou cestou), hysterektomie, opakovaná těhotenství, závažná poranění pánve, ozáření pánve, rozsáhlé operační zákroky v pánvi. Většina nemocných trpí současně močovou inkontinencí, někdo i inkontinencí stolice.

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň