Operační výkony

Image
Image

V ordinaci se zcela běžně provádějí drobné chirurgické výkony v místním znecitlivění (lokální anestézie). Všem drobným operačním zákrokům předchází ambulantní vyšetření a výkony se plánují na konkrétní datum a čas.

Rozsáhlejší nebo velmi bolestivé výkony se provádějí v místním znecitlivění, které je možné kombinovat s analgosedací, což je mírnější forma celkové anestezie. Analgosedaci zajišťuje anesteziolog. Tyto výkony je potřeba plánovat a předchází jim chirurgické a anesteziologické vyšetření. Podání analgosedace a vyšetření anesteziologem jsou placené výkony.

Operační zákroky, které je nutné provádět v celkové anestézii za hospitalizace provádí osobně primář MUDr. David Šmíd, Ph.D. nebo MUDr. Jan Zeithaml na Chirurgickém oddělení Stodské nemocnice.  https://stod.nemocnicepk.cz/chirurgicke-oddeleni/

V případě, že by nemocný nechtěl nebo by nebylo možné z jiných důvodů podstoupit operační zákrok na chirurgickém oddělení Stodské nemocnice, bude nemocnému vystaveno doporučení a zajištěn kontakt na jiné, vhodné zdravotnické zařízení lůžkové péče.

Adresa

Žlutická 9
323 00 Plzeň

Odkazy

Elischem Limited s.r.o.